Paragraf

Av Dag Skedsmo (2010)

Om kunstverket

Dag Skedsmo har tatt tak i håndlisten som eksisterende element rundt rondellen i kantinen. Den originale håndløperen er erstattet med et messingrør som han har løst fra rekkverket og lar det svinge seg fra taket i plan 2, rundt rondellen og ned i det åpne rommet for å ende i en av søylene i resepsjonen. Sett i profil minner skulpturen om et paragraftegn og referer slik direkte til lovverket som overordnet premiss
Skulptur utformet i messing

Relaterte artikler