Kongsvingerplatten nr. 9 - Badeparken

Av [Ukjent] (1989)

Om kunstverket

Hvit og blå. 77/300. Utgitt av Lions Club. Innkjøpt av kulturkontoret

Relaterte artikler