Kongsvingerplatten nr. 2 - Kongsvinger festning

Av [Ukjent] (1982)

Om kunstverket

Innkjøpt av kulturkontoret Utgitt av Lions Club

Relaterte artikler