Svane

Av Sidsel Moe (1982)

Om kunstverket

Innkjøpt av kulturkontoret Svane i tekstil

Relaterte artikler