Svane

Av Sidsel Moe (1982)

Om kunstverket

Innkjøpt av kulturkontoret
Svane i tekstil

Relaterte artikler