Kongsvinger Festning

Av Anthony Coucheron (1682)

Om kunstverket

Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra 1673 til 1784 med utgangspunkt i forløperen Vingersundet skanse fra 1658 på vestsiden av Glomma ved Glommakneet ved Tråstad. Skansen er senere også benevnt Tråstad skanse. Flere kart tyder på at det også har ligget en skanse der Vinger kirke senere ble bygget, men den ble overflødig da festningen ble anlagt høyere oppe. Festningen forvaltes i dag av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

For mer informasjon, se her: https://no.wikipedia.org/wiki/Kongsvinger_festning

Relaterte artikler